top of page

מחקר לקוחות

גלה מה הלקוח שלך עושה, מרגיש וחושב

הבנת התנהגותו, תפישותיו וחוויותיו של הצרכן, היא המפתח לקביעת אסטרטגיות מוצריות, שיווקיות ושירותיות אפקטיביות אופטימליות.
ifocus מאפשרת ניתוח ומדידה של האלמנטים הפונקציונליים והרגשיים לאורך כל שלבי המסע של הלקוח, כבסיס לקבלת החלטות עיסקיות אפקטיביות

 מחקר וניתוח

customer journey

 שילוב שיטות איכותניות וכמותיות לחשיפת מסע הלקוח במלואו, ואיתור נקודות חוזקה וחולשה בכל שלבי המסע

איתור בזמן אמת (מותנה-אירוע) לקוחות מרוצים לקידום המותג, לקוחות ועובדים בסיכון וגורמי אי-שביעות. התראות מנהל לטיפול מיידי

מחקר התנהגות והרגלים בקטגוריה

מיפוי דרכי השימוש  היומיומי במוצר לזיהוי חסמים תחרותיים והזדמנויות בידול בקטוגריית השוק 

חשיפה תפישות צרכנים באמצעי מחקר מסורתיים ונוירולוגיים חדשניים, לגילוי פערים בין תפישת המותג והמסר השיווקי בסביבת התחרות

סקר
מעמד מותג

קבל מידע נוסף על מחקרי הלקוחות של ifocus

Thanks! Message sent.

bottom of page