top of page

מחקר לקהל יעד ממוקד וזמין 

שימוש בנתוני פרופיל משתמש ברשתות חברתיות לאיתור מדוייק של קהל יעד, הפצת הסקר ואיסוף המידע באופן דיגיטלי בתוך שעות.

מחקרים המותאמים לקהל יעד נבחר - למיקסום גישה, תגובתיות ואיכות תשובות, וכתוצאה מכך לדיוק בניתוח והמלצות לפעולה. 

אפיון קהל היעד מדוייק ומהווה שילוב של כל הפרמטרים הרלוונטיים  

 • אנשים שגרים במקום

 • אנשים שהיו במקום לאחרונה

 • אנשים שבמקום כעת 

מיקום
 • השכלה

 • בית 

 • מין

 • שפה

 • הורים - 
  לפי גיל ילדים 

 • פוליטיקה

 • מערכת יחסים 

 • חברים של..

 • אירועים

 • ועוד

דמוגרפיה
 • תעשיות

 • מעסיקים

 • משרות

מקצוע
 • אנשים שגרים במקום

 • אנשים שהיו במקום לאחרונה

 • אנשים שבמקום כעת 

 עניין

קהל ממוקד מבטיח כי על הסקר יענו  רק האנשים המתאימים ביותר לענות עליו, בהתאם לשאלת המחקר ומטרת הסקר.  התוצאה היא איסוף מידע רלוונטי ואיכותי, ניתוח אפקטיבי ומסקנות מחקר מדוייקות. 

שאל את האנשים הנכונים, הסק את המסקנות הנכונות

איך מבצעים סקר קהל ממוקד?

ifocus
מפיצה את הסקר ברשת ואוספת את המידע תוך שעות
ifocus
מגדירה את קהל היעד במנגנון ההפצה  של  הרשת החברתית
ifocus
בונה את הסקר הדיגיטלי 
בהתאם לשאלת המחקר 

סקר מוצרי תינוקות ממוקד קהל, באזור הצפון

למה רשתות חברתיות?

הרשתות החברתיות מהוות את המרחב הדיגטלי בו רובנו חיים כיום. השימוש הנרחב והיומיומי ברשתות החברתיות בעולם, פתח מרחב אינסופי של אפשרויות והפך את הרשתות החברתיות לכלי מחקר ושיווק נגיש ועוצמתי

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
אפיון מדוייק של קהל היעד
1
 אופן השימוש ברשתות החברתיות מבחינת תוכן, זמן ומקום מספק מידע אינסופי על המשתמשים: נתונים דמוגרפיים, מיקום, תחומי עניין ומקצוע. הפצה של סקר ברשת החברתית מאפשרת הגדרה מדוייקת של מאפייני קהל היעד שייחשף אליו.
זמינות מיידית של קהל היעד
2
המשתמשים ברשתות החברתיות, כלומר כולנו, מחוברים וצורכים תוכן באופן תמידי ושוטף. כך מאפשרת הרשת החברתית להפיץ סקר באופן מיידי לכל אדם, בכל מקום ובכל זמן - לפי המאפיינים שנבחר. 
תגובתיות איכותית של קהל היעד
3
הפצה של סקר דרך הרשת החברתית מנגישה אותו לאדם הנכון, באופן, בזמן, ובמקום הנוחים לו. כתוצאה מכך משתפרים לאין ערוך שיעור ואיכות התשובות. 

איך זה שונה מסקר פנל? 

סקר פנל
סקר רשתות חברתיות

,מתוך האנשים הרשומים מראש לפנל
אלו בעלי מאפייני קהל היעד שהוגדרו

כל המשתמשים ברשת החברתית
 לפי מאפייני קהל היעד שהוגדרו

מרחב מדגם

דיגיטלי או פיזי

דיגיטלי

פורמט

,לרוב מספר ימים 
לפי מורכבות הסקר ומאפייני קהל היעד

עד 24 שעות

זמן ביצוע

תוכן הסקר והגדרות קהל היעד קבועים מראש ולא ניתנים לשינוי 

דינמי - ניתן לשפר הגדרות קהל יעד ותוכן בזמן סקר, לפי צרכי המחקר

גמישות ביצוע

הדיוק מושפע מאיכות המדגם
והמתאם לקהל היעד

דיוק מירבי הנגזרים ממיקוד חד של קהל היעד ושיפורים בזמן הביצוע

איכות תוצאות

קבל מידע נוסף על מחקר קהל ממוקד 

Thanks! Message sent.

bottom of page