מחקר איכותני

קבוצות מיקוד וראיונות עומק

מחקר בקרב נשים, גברים ובני נוער

מחקר בקרב אנשי מקצוע

מחקר בקרב נשים בהריון ולאחר לידה

חקירת "מסע לקוח" Customer Journey 

  • ליווי לקוחות וצרכנים משלב החשיבה ותכנון הקנייה ועד שלב של הרכישה / שימוש/ קנייה חוזרת

  • הבנת תהליך מסע הלקוח וזיהוי הזדמנויות וחסמים בכל שלב במסע

 קבוצות מיקוד וראיונות עומק באמצעות Zoom ו- WhatsApp

  • ביצוע קבוצות מיקוד וראיונות עומק לזיהוי הזדמנויות וצרכנים בלתי מסופקים

  • הבנת הרגלי התנהגות, תפיסות ועמדות צרכנים בנושאים ותחומים שונים

מחקר איכותני בתחום הרפואי

ראיונות עומק בקרב אנשי מקצוע, כגון: רופאים, מקבלי בתחום הרפואי והפרא-רפואי

קבוצות מיקוד בקרב חולים ומטופלים בתחומי רפואה שונים

בדיקת פוטנציאל לקונספטים חדשים 

  • בדיקת אטרקטיביות קונספטים

  • מניעים וחסמים לצריכת השירות/מוצר חדש

  • זיהוי הזדמנויות לצריכה ולשיווק שירות/ מוצר חדש

מחקרים איכותניים כמותיים

מחקרים המשלבים מתודולוגיה כמותית ואיכותנית באמצעות מראיינת איכותנית בכירה (ליווי קנייה, ביקורי בתים, מחקרים אתנוגרפיים ועוד)