חדשנות וטכנולוגיה

סקרים דיגיטליים ממוקדי-קהל ברשתות חברתיות

קהל לפי הגדרות דמוגרפיות

קהל לפי תחומי עניין ועיסוק

קהל לפי מיקום גיאוגרפי

מגזר ערבי

זיהוי וסיקור לקוחות מוכוון פעילות ברשתות חברתיות (פיקסל)

  • בדיקת אפקטיביות פרסום ופעילויות תקשורתיות בקהלים שנחשפו לאותה חוויה

  • איתור נאמני מותג ו״משפיעים״

  • בדיקת פעילות מתחרים

 קבוצות מיקוד איכותניות באמצעות WhatsApp

  • בדיקת אפקטיביות פרסום/ פעילויות תקשורתיות בקהלים שנחשפו לאותה חוויה

  • איתור נאמני מותג ו״משפיעים״

מחקרים נוירולוגיים

תת-הכרתיים (נוירו-אפלייד)

טכנולוגיה חדשנית מבוססת בינה מלאכותית, המנתחת תפיסות ועמדות של הצרכנים באמצעות שאלות בלתי-ישירות - לקביעת ערכים מזוהים ומדידת חוזק מותג. 

   סקרים ב SMS לרשימות תפוצה דינמיות ומדידת חוויה בזמן אמת

  • סקר לקוחות בסמוך לחווית הקנייה והשירות

  • סקר עובדים

  • סקר ספקים ושותפים עסקיים

מחקרים איכותניים כמותיים

מחקרים המשלבים מתודולוגיה כמותית ואיכותנית באמצעות מראיינת איכותנית בכירה (ליווי קנייה, ביקורי בתים, מחקרים אתנוגרפיים ועוד)

© 2017 by ifocus