top of page

מחקר מעמד מותג 

מחקר לקוחות

מעמד מותג מתבטא באופן ישיר בנכונות לקנייה, נאמנות, נכונות המלצה גבוהים של לקוחות ובבידול ברור מול מתחרים. מעמד מותג הוא מדד מורכב המשלב מודעות, העדפות, הרגלים ותפישות. ifocus, באמצעות טכנולוגיות מתקדמות, מאפשרת לחברות לקבוע את מעמד המותג שלהן בעיני הלקוחות וביחס למתחרים - לזיהוי הזדמנויות ואיומים בשוק תחרותי    

מה ניתן ללמוד מהמחקר 

בניית מדדים התנהגותיים ותפישתיים רלוונטיים על ידי שימוש בכלי מחקר דיגיטליים ותת-הכרתיים. זיהוי פערים על ידי השוואת המדדים המתקבלים למדדי המתחרים ולהנחות העיסקיות הקיימות. 

מותג מתחרה

מותג

תדמית מותג

מה הקהל חושב?

איכותי

טעים

שירות טוב

הרגלי מותג

איך הקהל משתמש?

תדירות שימוש

כמות בשימוש

העדפות מותג

מה הקהל בוחר?

מעדיף מותג

מודעות מותג

האם הקהל מכיר?

זוכר
מותג

מכיר מותג

ייחודיות המודל שלנו

סקרים דיגיטליים המופצים ברשת החברתית לקהל יעד ממוקד לדיוק מירבי ואיסוף מידע תוך שעות. בניית הסקר משלבת לפי הצורך מודלים תת-הכרתיים מתקדמים: Conjoint לבדיקת מוצרים, ונוירולוגי לאבחון תפישות. בסקרים תת-הכרתיים לא נעשה שימוש בשאלות ישירות אלא בשאלות עקיפות, אשר באמצעות ניתוח מורכב מאפשרות להגיע לתובנות מעמיקות. הפורמט הדיגיטלי נותן גמישות המחשה על ידי שימוש בתמונות טקסט ווידאו

מודל נוירולוגי

תוכנה מתקדמת המאבחנת תפישות תת-הכרתיות ורגשיות באמצעות שאלות עקיפות. זיהוי התפישות על ידי ניתוח אפיון בחירות והעדפות של הנסקרים לפי מודלים נוירולוגיים מורכבים

Conjoint אוטומטי

תוכנה מתקדמת לחילול אוטומטי של מגוון שילובי תכונות מוצר ומסר. הצגת מגוון אפשרויות המותגים לקהל היעד באופן מציאותי - לאיתור שילוב מועדף בשוק תחרותי

סקר ברשתות חברתיות

הפצה של סקר ברשת החברתית בהגדרה מדוייקת של קהל היעד - לפי מאפיינים דמוגרפיים, מיקום, תחומי עניין ומקצוע. נתוני המשתמשים מאפשרים גם לסווג ולאפיין תת-קבוצות לפי תפישות שאובחנו

+

+

יישום המודל שלנו

ifocus
מפיצה את הסקר ברשת ואוספת את המידע תוך שעות, כולל מאפייני קהל העונים
ifocus
מגדירה את קהל היעד במנגנון ההפצה  של  הרשת החברתית
ifocus
בונה את סקר דיגיטלי 
בהתאם לשאלת המחקר - תוך הזנת הפרמטרים הרלוונטיים לכלי ה conjoint ו/או הנוירולוגיים לפי הצורך

עוד על מחקר מוצרים

 מחקר
שביעות רצון

מחקר מעמד מותג

מחקר התנהגות והרגלים בקטגוריה

 מחקר וניתוח

customer journey

קבל מידע נוסף על מחקר מעמד מותג

Thanks! Message sent.

bottom of page