top of page

מדיניות שמירת הפרטיות, אבטחת מידע וסייבר

המידע המובא להלן מיועד לסייע לך, גולש ולקוח של חברת ifocus (להלן: "החברה") להבין מהם סוגי המידע שאנו אוספים, אופן האיסוף, השימושים שנעשה במידע וזכויותיך לגביו, מתוך מודעות לכך שהגנה על הפרטיות ושמירה על המידע הינו מרכיב חשוב בקשר שביננו לבינך.

 

כללי

אנו מנהלים סקרים ("השירותים" ו"המוצרים"). אנו זקוקים למידע אודותייך לצורך אספקת השירותים והמוצרים הללו.

איסוף המידע והשימוש בו נעשים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות").

 

אין חובה חוקית למסור את המידע, אך סירובך עלול למנוע מאיתנו לספק לך שירותים ומוצרים מסוימים, ולקחת חלק בתחרויות ומבצעים הנערכים על ידינו.

 

מדיניות פרטיות זו חלה על מידע שמזהה אותך באופן אישי.

 

אנו רשאים לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב מיד עם פרסומם באתר. שינויים כאמור יחולו עלייך, ולכן חשוב שתתעדכן בהם, מעת לעת.

 

 

סוגי המידע שאנו אוספים

אספקת השירותים והמוצרים שלנו דורשת איסוף של סוגי מידע, כגון:

  • פרטי זיהוי ופרטי קשר- שם מלא, תאריך לידה, עיר/אזור מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מין, מצב משפחתי ומידע שתמסור לצרכי אבטחה, בעת השתתפות בסקרים, או בפנייה לשירות הלקוחות שלנו.

  • מידע על פעילות באתר האינטרנט שלנו- כתובת IP, מיקום, פרטים על מכשיר הקצה בו נעשה שימוש באתר וזמני פעילות.

  • מידע אודות ציוד הקצה בו אתה משתמש- דגם מכשיר טלפון נייד, גירסת מערכת הפעלה, וכתובת IP.

  • מידע הקשור למוצרים ולשירותים שלנו.

 

כיצד נאסף המידע?

  • כשאתה מוסר לנו מידע- בהצטרפותך לשירותים שלנו או פנייתך לשירות הלקוחות שלנו.

  • כשאתה משתמש באתר האינטרנט שלנו או של ספקי המשנה שלנו – נעשה שימוש בcookies (עוגיות) וטכנולוגיות דומות כגון tags וweb beacons, לרבות בכלים של צדדים שלישיים, כדי לנטר את פעילותך באתרים. ניטור הפעילות שלך באתר מסייע לנו לייעל את השירותים שלנו (למשל באמצעות זיהויך בעת כניסה חוזרת לאתר), להתאימם אלייך ולשמור על אבטחת המידע. באמצעות העוגיות ייאסף אוטומטית מידע כגון כתובת IP, משך ביקור באתר, גרסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן וכדומה. נוכל לשלב נתונים אלה עם מידע נוסף. תוכל להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. אם תחסום את העוגיות, יתכן שחלק מהשירותים לא יהיו לך זמינים או שתצטרך להזין פרטים מחדש.

  • מידע שמתקבל מצדדים שלישיים- צדדים שלישיים עשויים להעביר לנו מידע, כמו משרד הפנים-מרשם האוכלוסין או גורמים אחרים (ע"פ דין).  בנוסף, יתכן שנקבל מידע אגרגטיבי מצדדים שלישיים עמם אנו משתפים פעולה.

 

השימושים במידע

נשתמש במידע בעיקר לצורך עריכת סקרים, קיום תחרויות ומבצעים בין המשתתפים בסקרים, אספקת המוצרים והשירותים שלנו, לצורך ציות להוראות הדין ולהגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו. בהתאם להוראות הדין, אנו עשויים להשתמש במידע לצרכים הבאים:

 

שימושים תפעוליים-

אספקת השירותים, התאמת השירותים אלייך, חיוב בגין השירותים, שמירה על קשר איתך ועם אחרים לגבי מוצרים ושירותים קיימים וחדשים שלנו, משלוח מידע שאנו מחוייבים לשלוח ומידע שימושי אחר, טיפול בתלונות ומתן שירות לקוחות, אבטחת מידע, המשכיות עסקית והתאוששות, שמירת רשומות ומסמכים, ביצוע מחקרים לרבות מחקרי שוק וסקרים, אימות זהותך, טיפול בבקשות עיון ותיקון, ציות לדרישות חוקיות ומסירת מידע לפי צווים שיפוטיים ושלטוניים, הגנה על זכויות משפטיות ועל אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים, לרבות מניעת הונאות, התחשבנות, התגוננות מתביעות ואכיפת הסכמים.

 

אבטחת מידע-

אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע הולמים למידע שברשותנו, בהתאם לדינים ולהוראות החלים עלינו.
 

יחד עם זאת, עדיין קיימת סכנה לחדירות בלתי מורשות או שימוש אסור במידע על ידי צד שלישי לא מורשה.  
 

לא נהיה אחראים כלפיך בשל כל נזק שיגרם, ככל שיגרם, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובע מחדירות בלתי מורשות של אחרים, כל עוד אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע סבירים.

 

שימושים שיווקיים-

פרסום המוצרים והשירותים שלנו הזמנה להשתתף בסקרים, פעילויות ותחרויות הנערכים על ידינו, מתן הטבות, שיווק ודיוור מותאם אישית על ידנו או מי מטעמנו, או פרסום מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף פעולה איתנו. בנוסף, נעשיר את תוכן אתר האינטרנט שלנו באמצעות הצלבת מידע שמצוי בקבוצה, עוגיות, איסוף מידע אוטומטי באתר ושימוש במאגרי מידע של צדדים שלישיים שאנו רשאים להשתמש בהם על פי דין.

 

המידע ישמש אותנו או את מי מטעמנו גם למשלוח פרסומות ודיוורים, לרבות אלו המותאמים לך אישית, באמצעי המדיה השונים כגון דוא"ל, SMS, רשתות חברתיות ודרכים נוספות. ניתן לסרב לקבלת פרסומות בדוא"ל ובSMS באמצעות פנייה לשירות הלקוחות שלנו בכתובת: odelya@ifocus-r.com‏.

 

במקרים מסויימים תוכל לבקש מאיתנו למחוק מידע נוסף, אם הוא איננו דרוש לנו לתפעול השוטף, להגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו, להתגוננות מתביעות או לציות להוראות הדין החל עלינו.

שים לב, גם לאחר משלוח בקשת סירוב או מחיקה כאמור, נמשיך לשלוח לך בכל אמצעי ההתקשרות הודעות שהדין מתיר לנו או מחייב אותנו לשלוח ללא הסכמתך.

 

שימושים מחקריים ועיבודי מידע בכלים מתקדמים-

אנחנו, או מי מטעמנו, עשויים לעבד מידע באמצעות כלי ניתוח מתקדמים (big data) ולשלב אותו עם מידע אחר, כגון מידע שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עיבוד בכלים אלה מאפשר לקבל החלטות בתחומים שונים על בסיס מידע שאיננו מזהה אותך באופן אישי, אלא מידע סטטיסטי ואגרגטיבי למשל מודלים לחישוב צפי ביטולים בתיק הביטוח.

מידע שנוצר עקב עיבוד זה יכול ויעבור לצדדים שלישיים כשהוא סטטיסטי ואגרגטיבי, באופן שלא יאפשר לזהותך באופן אישי במאמץ סביר.

 

לצורך השימושים שתוארו בפרק זה, יתכן שנבצע פעולות אנונימיזציה ופסאודונימיזציה שיהפכו מידע אישי למידע לא מזוהה או למידע לא מזוהה במאמץ סביר.

 

 

העברת מידע לצדדים שלישיים

יתכן שנעביר מידע אישי אודותייך לצדדים שלישיים, וזאת למימוש המטרות המותרות לנו, בהתאם להוראות הדין, בהתאם להרשאתך או בהתאם למדיניות פרטיות זו. בעת העברת מידע לצד שלישי, ננקוט את האמצעים הדרושים על מנת שמקבל המידע ישמור עליו כנדרש, לפי סוג המידע המועבר. יתכן שנעביר מידע (לרבות לחו"ל) לצדדים שלישיים כגון:

 

קבלני משנה וספקים- יתכן ונעביר מידע לקבלני משנה כמו ספקי מיקור חוץ של פעילותנו העסקית, מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים.

 

לצד ג' שייפת את כוחו לקבל מידע אישי אודותיך.

 

גופים אשר העברת המידע אליהם נדרשת על פי חובה או סמכות שבדין, או בהתאם להוראת רשות מוסמכת.

 

מכירת עסקים- בכפוף להוראות הדין, נוכל להעביר מידע במסגרת מכירת עסקינו (כולם או חלקם), לרבות במשא ומתן למכירה כאמור, וכחלק מארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקינו. על מקבל המידע במקרה כזה יחולו מגבלות השימוש במידע שחלות עלינו.  

 

זכות עיון ותיקון

זכותך לעיין במידע (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) שמצוי אצלנו, באמצעות הגשת בקשה בכתב. בבקשה כאמור ננקוט אמצעים כדי לזהות אותך. אם המידע אודותייך שנמצא ברשותנו איננו נכון, תוכל לבקש את תיקונו או מחיקתו באופן שתואר לעיל.  

 

 הדין החל 

העברת מידע אודותייך מחוץ לגבולות ישראל תהיה בהתאם להוראות  הדין הישראלי, אך יחול על המידע גם דין המדינה בה הוא מאוחסן ומעובד.  

 

פרטי יצירת קשר

ניתן לפנות אל שירות הלקוחות שלנו בכתובת odelya@ifocus-r.com‏.

bottom of page