top of page

בדיקת תמחור

מחקר מוצרים

החלטות תמחוריות הן מהקשות ביותר לקבלה ולשינוי. קביעת תמחור מתחשבת בערך ללקוח, מחיר אלטרנטיבות ללקוח, מיצוב ושולי הרווח - והשפעת שינויי התמחור על הביקושים. סימולציית אפשרויות תמחור תאפשר קבלת החלטות למיקסום הכנסות. ifocus עוזרת ללקוחותיה לבחון בדיוק ובמהירות אפשרויות תמחור שונות על קהל יעד ממוקד, באמצעות טכנולוגיות סימולציה מתקדמות

מה ניתן ללמוד מהמחקר 

המחקר קובע את מידת הנכונות של הצרכן לשלם על המוצר בכל רמת מחיר והרכב תכונות, ובהשוואה למחיר המתחרים. המחקר מודד פרמטרים רבים - התכונות החשובות ללקוח שעליהן הוא נכון לשלם, כמה הוא מוכן לשלם עבור תכונה x בכמות y, תרומת מעמד המותג לתמחור לעומת המתחרים ולבסוף שינויי נתח העדפה בהתאם לאפשרויות שונות של אריזה ומחיר (מכלול תכונות)

גמישות מחיר

נתח העדפה באפשרויות מוצר ותמחור שונות

נתח העדפה וריאציה א׳

נתח העדפה וריאציה ב׳

נתח העדפה וריאציה ג׳

תמחור תחרותי

כמה הלקוח נכון לשלם בהשוואה למוצר המתחרה?

נכונות תשלום למותג

נכונות תשלום למתחרה

תמחור תכונות מוצר

כמה הלקוח נכון לשלם עבור תכונות חשובות?

נכונות תשלום לכמות

נכונות תשלום לכמות

נכונות תשלום לכמות

מרכיבי תמחור

על מה הלקוח נכון לשלם?

זוכר
מותג

חשיבות תכונה ללקוח

תכונה ג׳

תכונה ב׳

תכונה א׳

ייחודיות המודל שלנו

המחקר הוא במודל Conjoint לבדיקת תמחור למוצרים בסביבה תחרותית ולא תחרותית בשיטה תת הכרתית. בסקרים תת הכרתיים לא נעשה שימוש בשאלות ישירות אלא בשאלות עקיפות, אשר באמצעות ניתוח מורכב מאפשרות להגיע לתובנות הנדרשות. הסקרים מופצים ברשת החברתית לקהל יעד ממוקד - לדיוק מירבי ואיסוף מידע תוך שעות

Conjoint אוטומטי

תוכנה מתקדמת לחילול אוטומטי של מגוון אפשרויות מוצר-תמחור. הצגת האפשרויות לקהל היעד באופן עקיף ובהשוואה למתחרים - לאיתור שילוב מוצר-תמחור אופטימלי בשוק תחרותי.

+

סקר ברשתות חברתיות

הפצה של סקר ברשת החברתית בהגדרה מדוייקת של קהל היעד - לפי מאפיינים דמוגרפיים, מיקום, תחומי עניין ומקצוע.

יתרונות המודל שלנו

קהל יעד ממוקד וזמין
1
אופן השימוש ברשתות החברתיות מבחינת תוכן, זמן ומקום מספק מידע אינסופי על המשתמשים: נתונים דמוגרפיים, מיקום, תחומי עניין ומקצוע. הפצה של סקר ברשת החברתית מאפשרת הגדרה מדוייקת של מאפייני קהל היעד שייחשף אליו, פנייה ישירה ואיסוף מידע מהיר 
תת הכרתי
2
הצגת שאלות לקהל רחב תוך שינויי פרמטרים מרובים כגון מחיר ותכונות מוצר שונות. הצגת שאלות עקיפות בהינתן אפשרויות מוצר שונות מאשר חשיפה של העדופותיהם האמיתיות של הצרכנים, ומנטרל גורמי הטייה כגון רצייה גבוהה
 אוטומציה של פרמטרים
3
ניתוח מורכב של פרמטרים מרובים. שינוי הפרמטרים ושילובם בשאלות עקיפות נעשה באופן אוטומטי המבטיח כיסוי טווח אפשרויות רחב, מציאת האפשרות האופטימלית, והסקת מסקנות מבוססת פרמטרים מרובים

יישום המודל שלנו

ifocus
מפיצה את הסקר ברשת - במגוון אפשרויות אוטומטי המוצג לקהל היעד - ואוספת את המידע תוך שעות
ifocus
מגדירה את קהל היעד במנגנון ההפצה  של  הרשת החברתית
ifocus
בונה את סקר דיגיטלי 
בהתאם לשאלת המחקר - תוך הזנת הפרמטרים הרלוונטיים לכלי ה conjoint

עוד על מחקר מוצרים

בדיקת תמחור

בדיקת אריזות

בדיקת קונספט מוצרי ותקשורתי

קבל מידע נוסף על בדיקת בדיקת אריזות

Thanks! Message sent.

bottom of page