afkar transparant.png

מחקר במגזר הערבי 

שיתוף פעולה של מכוני המחקר ifocus ו-Afkar

סקרים איכותניים וכמותיים המופצים באמצעות רשתות חברתיות, לקהל מהחברה הערבית ודוברי השפה. הסקרים הכמותיים מופצים בערבית לאנשי המגזר על פי קריטריונים מדויקים - דמוגרפיה, מיקום, תחומי עניין ומקצוע. המודל מאפשר הבנה אמיתית ועמוקה של ההעדפות והצרכים הייחודיים של הצרכנים במגזר הערבי

מכון Afkar מתמחה במחקר שיווק ואסטרטגיה במגזר הערבי. המכון הוקם ומנוהל  ע"י ד"ר הישאם ג'ובראן - מרצה במכללת בית ברל, ובעל ניסיון של מעל 18 שנה במחקר אסטרטגיה וייעוץ

afkar transparant.png

המודל הייחודי והיחידי בישראל, הינו פיתוח משותף של מכוני המחקר ifocus ו- Afkar

ייחודיות המודל

פערי שפה ותרבות בין הסוקרים לנסקרים מהווים מכשול מחקרי מבחינות רבות: איתור קהל היעד, תגובתיות קהל היעד, איכות המידע הנאסף, איכות הניתוח ואיכות המסקנות. המודל משלב את יתרונות השימוש הנרחב והיומיומי ברשתות החברתיות בעולם, עם הידע הייחודי בשיווק למגזר הערבי, ומאפשר מחקר שיווקי מהיר ואפקטיבי

גישה לכ- 1,000,000 דוברי ערבית
1
כמיליון איש מהמגזר הערבי בישראל משתמשים ברשתות החברתיות באופן יומיומי. כך מאפשרת הרשת החברתית להפיץ סקר באופן מיידי לכל דובר ערבית, בכל מקום ובכל זמן - לפי המאפיינים הנוספים שנבחר. 
הפצה ואיסוף מותאמים לדוברי ערבית
2
הסקרים נבנים בשפה, בתוכן ובעיצוב הרלוונטיים לדוברי ערבית, מופצים דיגיטלית ונענים באופן ישיר ועצמאי על ידי הנשאלים. כתוצאה מכך שיעור ואיכות התשובות מעולים - ומנטרלים פערי שפה ותרבות המהווים מכשול
ניתוח והמלצות ייעודיים למגזר הערבי
3
שילוב הידע הייחודי של ifocus במחקרים דיגיטליים כמותיים ושל מכון AFKAR במחקרים איכותניים למגזר הערבי, מאפשר את עיבוד המידע בשפה הערבית, ניתוח מקצועי, וניסוח המלצות שיביאו לתוצאות

סקר מוצרי תינוקות במגזר הערבי

ifocus - Afkar
מפיצה את הסקר ברשת ואוספת את המידע תוך שעות
  ifocus - Afkar
מגדירה את קהל היעד במנגנון ההפצה  של  הרשת החברתית
ifocus - Afkar
בונה את הסקר הדיגיטלי 
בהתאם לשאלת המחקר 

איך מתמקדים במגזר הערבי?

סקר מוצרי תינוקות ממוקד קהל, באזור הצפון

יתרונות סקר רשתות חברתיות במגזר הערבי

לעומת סקר טלפוני מסורתי

סקר טלפוני מסורתי
סקר רשתות חברתיות

קטן, מוטה - 

  • תלוי בסלקטיביות המשיבים

  • רשימה מוגבלת של נסקרים

גדול, מייצג - 

כל מי שחבר ברשת החברתית ועונה לקריטריונים , אין קבוצה קבועה

איכות המדגם

מוטה על ידי -

  • רצייה חברתית גֿבוהה כלפי המראיין

  • רמת מראיינים לעתים לא מספקת

  • מוגבל לתיאור מילולי בלבד

גבוהה בזכות הפורמט הדיגיטלי -

  • מילוי עצמי - מקטין רצייה חברתית

  • תקשורת ישירה - ללא מתווכים

  • ניתן להציג תמונות וסרטונים

  • ידידותי ומעוצב - מעלה ריספונסיביות

איכות התשובות

קבל מידע נוסף על מחקר במגזר הערבי 

Thanks! Message sent.