top of page

מחקרים כמותיים בחברה הערבית

Heading 1

סקרים כמותיים (דיגיטליים או טלפונים או משולבים) בקרב משיבים מהחברה הערבית, דוברי השפה הערבית. הסקרים הכמותיים מופצים בערבית על פי קריטריונים מדויקים של מגדר, אזור גאוגרפי וגילאים, לקבלת מדגם מייצג של האוכלוסיה הערבית בישראל.

המודל מאפשר הבנה אמיתית ועמוקה של ההעדפות והצרכים הייחודיים של הצרכנים במגזר הערבי

מכון ifocus מנהל מחקרים רבים בחברה הערבית בתחומים מגוונים הכוללים: משקאות, מזון ופארם, בנקאות ועוד

ביצוע מחקרים באמצעות פאנל הצרכנים הגדול בישראל של החברה הערבית ובאמצעות מוקד טלפוני עם דוברי ערבית

ייחודיות מחקרים בחברה הערבית

פערי שפה ותרבות בין הסוקרים לנסקרים מהווים מכשול מחקרי מבחינות רבות: איתור קהל היעד, תגובתיות קהל היעד, איכות המידע הנאסף, איכות הניתוח ואיכות המסקנות

אנו מבצעים סקרים דיגיטליים באמצעות פאנל אינטרנטי רחב של צרכנים מהחברה הערבית

או סקרים טלפוניים באמצעות מוקד טלפוני עם מראיינות דוברות ערבית שפת אם 

גישה לכ- 1,000,000 דוברי ערבית
1
כמיליון איש מהמגזר הערבי בישראל משתמשים ברשתות החברתיות באופן יומיומי. כך מאפשרת הרשת החברתית להפיץ סקר באופן מיידי לכל דובר ערבית, בכל מקום ובכל זמן - לפי המאפיינים הנוספים שנבחר. 
הפצה ואיסוף מותאמים לדוברי ערבית
2
הסקרים נבנים בשפה, בתוכן ובעיצוב הרלוונטיים לדוברי ערבית, מופצים דיגיטלית ונענים באופן ישיר ועצמאי על ידי הנשאלים. כתוצאה מכך שיעור ואיכות התשובות מעולים - ומנטרלים פערי שפה ותרבות המהווים מכשול
ניתוח והמלצות ייעודיים למגזר הערבי
3
שילוב הידע הייחודי של ifocus במחקרים דיגיטליים כמותיים, מאפשר את עיבוד המידע, ביצוע ניתוח מקצועי, וניסוח המלצות שיביאו לתוצאות

סקר מוצרי תינוקות במגזר הערבי

ifocus - Afkar
מפיצה את הסקר ברשת ואוספת את המידע תוך שעות
  ifocus - Afkar
מגדירה את קהל היעד במנגנון ההפצה  של  הרשת החברתית
ifocus - Afkar
בונה את הסקר הדיגיטלי 
בהתאם לשאלת המחקר 

יתרונות סקר דיגיטלי במגזר הערבי

לעומת סקר טלפוני מסורתי

סקר טלפוני מסורתי
סקר דיגיטלי

קטן, מוטה - 

  • תלוי בסלקטיביות המשיבים

  • רשימה מוגבלת של נסקרים

גדול, מייצג - 

כל מי שחבר ברשת החברתית ועונה לקריטריונים , אין קבוצה קבועה

איכות המדגם

מוטה על ידי -

  • רצייה חברתית גֿבוהה כלפי המראיין

  • רמת מראיינים לעתים לא מספקת

  • מוגבל לתיאור מילולי בלבד

גבוהה בזכות הפורמט הדיגיטלי -

  • מילוי עצמי - מקטין רצייה חברתית

  • תקשורת ישירה - ללא מתווכים

  • ניתן להציג תמונות וסרטונים

  • ידידותי ומעוצב - מעלה ריספונסיביות

איכות התשובות

קבל מידע נוסף על מחקר במגזר הערבי 

Thanks! Message sent.

bottom of page