top of page

מדידת אפקטיביות פרסום ATL 

מחקר קמפיינים

חקר אפקטיביות הקמפיין תוך שימוש בנתוני פרופיל משתמש ברשתות חברתיות לאיתור מדוייק של הקהל לו יועד הקמפיין, הפצת הסקר ואיסוף המידע באופן דיגיטלי בתוך שעות. הסקר מחלק את המדגם לקבוצת
ה ׳נחשפים׳ וה ׳לא נחשפים׳ ומאפשר מדידה של ההבדלים בין הקבוצות עצמן ובין הקמפיין הנבדק לקמפיינים אחרים שנבדקו במתודולוגיה זו

מה ניתן ללמוד מהמחקר 

פרסום הינו יקר ובעל נראות גדולה ולכן חשוב שייעשה בצורה האפקטיבית ביותר - כזו שנותנת תמורה טובה ביותר להשקעה, למשך הזמן הארוך ביותר. פרסום באפקטיביות גבוהה הוא משימה מורכבת - קמפיין המצליח למשוך את תשומת לב קהל היעד הנכון, להעביר את המסר הנכון באופן מדויק, ולהניע את הצרכן לפעולה. כמו כן, אפקטיביות גבוהה תעלה את מודעות, העדפות ומעמד המותג ובכך תעצים את התוצאות העסקיות לטווח הארוך. ifocus  עוזרת ללקוחותיה לבצע מחקר מקיף ומהיר לחשיפת מדדי הקמפיין האמיתיים והשפעותיהם.

איכות הקמפיין

1

הנעה לפעולה

מה הקהל עשה?

מתכוון לרכוש

לא מתכוון לרכוש

בנצ׳מרק

לא החלטתי

אהדה לקמפיין

מה הקהל הרגיש?

ציון ממוצע לקמפיין

אוהב

בנצ׳מרק

לא אוהב

מסר נתפש

מה הקהל הבין?

זוכר מסר נכון

זוכר מסר אחר

בנצ׳מרק

לא זוכר

שיוך למותג

האם הקהל קישר?

זוכר
מותג

זוכר מותג נכון

זוכר מותג אחר

בנצ׳מרק

לא זוכר

זכירות הקמפיין

האם הקהל שם לב?

זוכר קמפיין

זוכר קמפיין מתחרה

בנצ׳מרק

לא זוכר

מדדי ביצועים רלוונטיים, באמצעות סקר בקרב קהל היעד - המאותר באופן ממוקד. השוואת המדדים המתקבלים למדדי מתחרים ולמדדי אמת המידה לפי מגזר ו/או קטגוריה (benchmark) נותנת את היכולת לאבחן אזורי בידול, שימור, שיפור ושינוי. 

השפעת הקמפיין על המותג

2
מדדים תפישתיים רלוונטיים, באמצעות סקר דיגיטלי בקרב קהל היעד וחלוקתו לשתי קבוצות - קבוצת הקהל שנחשף לקמפיין וקבוצת קהל שלא נחשף לקמפיין. השוואת המדדים המתקבלים בין הקבוצות מאפשרת כימות השפעות הקמפיין. 

תדמית מותג

מה הקהל חושב?

איכותי

השפעת
קמפיין

טעים

שירות טוב

הרגלי מותג

איך הקהל משתמש?

תדירות שימוש

השפעת
קמפיין

כמות בשימוש

העדפות מותג

מה הקהל בוחר?

מעדיף מותג

השפעת
קמפיין

מעדיף מותג מתחרה  1

מעדיף מותג מתחרה 2

מודעות מותג

האם הקהל מכיר?

זוכר
מותג

מכיר מותג

השפעת
קמפיין

קבוצה שלא נחשפה לקמפיין

קבוצת שנחשפה לקמפיין

בינה עסקית ותובנות

 אפקטיביות פרסום אינה מדד אבסולוטי, אלא מדד יחסי. המודל הייחודי של ifocus מספק השוואה של מדדי האפקטיביות המתקבלים לאמת המידה (benchmark) הרלוונטית, וקובע באופן מדיד האם התוצאה ״טובה״ או דורשת שיפור. השוואת המדדים דורשת שילוב של שתי יכולות ייחודיות ל ifocus -  תכנון מחקר באמצעות איסוף מדדים גם של מתחרים ושל קבוצות ביקורת; בינה עסקית באמצעות חכמת המונים הנאספת מעשרות מחקרים במגזר / בקטגוריה

בנצ׳מרק
מגזר / קטגוריה

 ifocus משקללת את מדדי האפקטיביות מכל מחקר שמבוצע לידי מדד ביצועים המייצג את המגזר / הקטגוריה. השוואת המדדים מכמתת יחס עלות-תועלת אובקייטיבי ואיזורי שימור ושיפור, למיקסום תוצאות. 

בנצ׳מרק
מתחרים

ifocus מבצעת מחקר מודעות, העדפות, ותפישות לגבי מותג נשוא הקמפיין ובו זמנית לגבי המותגים המתחרים.  השוואת המדדים מראה איזורי בידול ודימיון שחוזקו או טושטשו על ידי הקמפיין.

בנצ׳מרק
קהל יעד

ifocus מבצעת מחקר העדפות, הרגלים ותפישות בקרב קהל היעד וחלוקתו לשתי קבוצות - נחשפים לקמפיין ואלו שלא. השוואת המדדים מראה שינויים שנגרמו בעקבות הקמפיין. 

למה רשתות חברתיות?

הרשתות החברתיות מהוות את המרחב הדיגטלי בו רובנו חיים כיום. השימוש הנרחב והיומיומי ברשתות החברתיות בעולם, פתח מרחב אינסופי של אפשרויות והפך את הרשתות החברתיות לכלי מחקר ושיווק נגיש ועוצמתי

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
אפיון מדוייק של קהל היעד
1
 אופן השימוש ברשתות החברתיות מבחינת תוכן, זמן ומקום מספק מידע אינסופי על המשתמשים: נתונים דמוגרפיים, מיקום, תחומי עניין ומקצוע. הפצה של סקר ברשת החברתית מאפשרת הגדרה מדוייקת של מאפייני קהל היעד שייחשף אליו.
זמינות מיידית של קהל היעד
2
המשתמשים ברשתות החברתיות, כלומר כולנו, מחוברים וצורכים תוכן באופן תמידי ושוטף. כך מאפשרת הרשת החברתית להפיץ סקר באופן מיידי לכל אדם, בכל מקום ובכל זמן - לפי המאפיינים שנבחר. 
תגובתיות איכותית של קהל היעד
3
הפצה של סקר דרך הרשת החברתית מנגישה אותו לאדם הנכון, באופן, בזמן, ובמקום הנוחים לו. כתוצאה מכך משתפרים לאין ערוך שיעור ואיכות התשובות. 

מהלך המחקר

ifocus
מפיצה את הסקר ברשת ואוספת את המידע תוך שעות
ifocus
מגדירה את קהל היעד במנגנון ההפצה  של  הרשת החברתית
ifocus
בונה את סקר דיגיטלי 
בהתאם לשאלת המחקר, הכולל תרחישי ׳נחשף׳ ו׳לא נחשף׳ 

עוד על מחקר קמפיינים

מדידת אפקטיביות קמפיין דיגיטלי ורשתות חברתיות

מדידת אפקטיביות קמפיין ATL

בדיקת קריאטיב
טרם עלייה לאוויר

קבל מידע נוסף על מחקר אפקטיביות פרסום דיגיטלי וחברתי

Thanks! Message sent.

bottom of page