top of page

בדיקת קריאטיב טרם עלייה לאוויר

מחקר קמפיינים

לקמפיין פרסומי פוטנציאל השפעה גדול על מעמד המותג והביצועים העסקיים. הקמפיין הוא הזדמנות לשיפור, ויחד עם זאת מהווה סיכון גדול  הדרך הטובה ביותר לאבטחת תוצאות ולניהול הסיכונים, היא לוודא טרם עלייה לאוויר מהו הקריאטיב הנכון - בהינתן קהל יעד ומטרות קמפיין ifocus עוזרת ללקוחותיה לבחון בדיוק ובמהירות אפשרויות קריאטיב שונות על קהל יעד ממוקד, טרם העלייה לאוויר

מה ניתן ללמוד מהמחקר 

הפקת מדדי ביצועים רלוונטיים עבור כל אחת מאפשרויות הקריאטיב, באמצעות סקר בקרב קהל יעד ממוקד. השוואת המדדים המתקבלים בין האפשרויות השונות, כמו כן השוואה למדדי מתחרים ולמדדי benchmark לפי מגזר ו/או קטגוריה נותנת את היכולת לאבחן את הקריאטיב האפקטיבי ביותר וכן אזורי בידול, שימור, שיפור ושינוי אפשריים 

הנעה לפעולה

מה הקהל יעשה?

בנצ׳מרק

מתכוון לרכוש

לא מתכוון לרכוש

לא החלטתי

אהדה לקמפיין

מה הקהל הרגיש?

בנצ׳מרק

ציון ממוצע לקמפיין

אוהב

לא אוהב

מסר נתפש

מה הקהל הבין?

בנצ׳מרק

זוכר מסר נכון

זוכר מסר אחר

לא זוכר

שיוך למותג

האם הקהל קישר?

זוכר
מותג

בנצ׳מרק

זוכר מותג נכון

זוכר מותג אחר

לא זוכר

קריאטיב ג׳

קריאטיב ב׳

קריאטיב א׳

בינה עסקית ותובנות

 המודל הייחודי של ifcous מספק השוואה של מדדי האיכות המתקבלים עבור הקריאטיב השונים לאמת המידה (benchmark) רלוונטית, וקובע באופן מדיד מהי התוצאה הטובה ביותר ואם אפשריים שיפורים נוספים. השוואת המדדים היא שילוב של יכולות ייחודיות
ל ifocus -  תכנון מחקר ואיסוף מדדים השוואתיים של הקריאטיב השונים ושל מתחרים; בינה עיסקית מבוססת חוכמת המונים מעשרות מחקרים במגזר / בקטגוריה

בנצ׳מרק
מגזר / קטגוריה

 ifocus משקללת את מדדי האפקטיביות מכל מחקר שמבוצע לידי מדד ביצועים המייצג את המגזר / הקטגוריה. השוואת המדדים בוחנת את אפשרויות הקריאטיב לפי מדד ביצועים אובייקטיבי למיקסום יחס עלות-תועלת. 

בנצ׳מרק
מתחרים

ifocus מבצעת מחקר מודעות, העדפות, ותפישות לגבי מותג נשוא הקמפיין ובו זמנית לגבי המותגים המתחרים.  השוואת המדדים מראה איזורי בידול ודימיון שחוזקו או טושטשו על ידי אפשרויות הקריאטיב השונות.

בנצ׳מרק
קהל יעד

ifocus מבצעת מחקר העדפות, ותפישות בקבוצות קהל שונות אך עם מאפיינים דומים - כאשר כל קבוצה נחשפה לאפשרות קריאטיב שונה. השוואת המדדים מראה מיהו הקריאטיב שצפוי להיות האפקטיבי ביותר. 

מהלך המחקר

ifocus
מפיצה את הסקר ברשת - גרסה שונה לחלקים שונים של קהל היעד - ואוספת את המידע תוך שעות
ifocus
מגדירה את קהל היעד במנגנון ההפצה  של  הרשת החברתית
ifocus
בונה סקר דיגיטלי 
בהתאם לשאלת המחקר - גרסת סקר עבור כל אפשרות קריאטיב 

עוד על מחקר קמפיינים

מדידת אפקטיביות קמפיין דיגיטלי ורשתות חברתיות

מדידת אפקטיביות קמפיין ATL

בדיקת קריאטיב
טרם עלייה לאוויר

קבל מידע נוסף על בדיקת פרסום טרם עלייה לאוויר

Thanks! Message sent.

bottom of page