top of page

מדידת אפקטיביות פרסום דיגיטלי וחברתי 

מחקר קמפיינים

קמפיינים דיגיטליים במנועי חיפוש ורשתות חברתיות, משאירים עקבות הניתנים לניטור. כך ניתן לאתר ולאפיין במדויק את הקהל שנחשף לקמפיין - ולחקור באופן מיידי את השפעותיו. מחקר לבדיקת אפקטיביות פרסום מופץ באופן אוטומטי ודיגיטלי לקהל החשוף (retargeting) ולקבוצה ביקורת בעלת מאפיינים  זהים (lookalike) - ומאפשר מדידה של ההבדלים בין הקבוצות עצמן ובין הקמפיין לקמפיינים אחרים

מה ניתן ללמוד מהמחקר 

פרסום הינו יקר ובעל נראות משמעותית, ולכן חשוב שייעשה בצורה האפקטיבית ביותר - כזו שנותנת תמורה טובה ביותר להשקעה, למשך הזמן הארוך ביותר. קמפיין אפקטיבי הוא קמפיין המצליח למשוך את תשומת לב קהל היעד הנכון, להעביר את המסר הנכון באופן מדויק, ולהניע את הצרכן לפעולה. כמו כן, אפקטיביות גבוהה תעלה את מודעות המותג, העדפות ומעמד המותג ובכך תעצים את התוצאות העסקיות לטווח הארוך. ifocus  עוזרת ללקוחותיה לבצע מחקר מקיף ומהיר לחשיפת מדדי הקמפיין האמיתיים והשפעותיהם

איכות הקמפיין

1

הנעה לפעולה

מה הקהל עשה?

מתכוון לרכוש

לא מתכוון לרכוש

בנצ׳מרק

לא החלטתי

אהדה לקמפיין

מה הקהל הרגיש?

ציון ממוצע לקמפיין

אוהב

בנצ׳מרק

לא אוהב

מסר נתפש

מה הקהל הבין?

זוכר מסר נכון

זוכר מסר אחר

בנצ׳מרק

לא זוכר

שיוך למותג

האם הקהל קישר?

זוכר
מותג

זוכר מותג נכון

זוכר מותג אחר

בנצ׳מרק

לא זוכר

זכירות הקמפיין

האם הקהל שם לב?

זוכר קמפיין

זוכר קמפיין מתחרה

בנצ׳מרק

לא זוכר

מדדי ביצועים רלוונטיים, באמצעות סקר בקרב הקהל שנחשף לקמפיין (retargeting). השוואת המדדים המתקבלים למדדי מתחרים ולמדדי אמת המידה לפי מגזר ו/או קטגוריה (benchmark) נותנת את היכולת לאבחן אזורי בידול, שימור, שיפור ושינוי. 

השפעת הקמפיין על המותג

2

תדמית מותג

מה הקהל חושב?

איכותי

השפעת
קמפיין

טעים

שירות טוב

הרגלי מותג

איך הקהל משתמש?

תדירות שימוש

השפעת
קמפיין

כמות בשימוש

העדפות מותג

מה הקהל בוחר?

מעדיף מותג

השפעת
קמפיין

מעדיף מותג מתחרה  1

מעדיף מותג מתחרה 2

מודעות מותג

האם הקהל מכיר?

זוכר
מותג

מכיר מותג

השפעת
קמפיין

מדדים תפישתיים רלוונטיים, באמצעות סקר דיגיטלי בקרב שתי קבוצות: קבוצת הקהל שנחשף לקמפיין (retargeting) וקבוצת קהל בעל מאפיינים דומים (lookalike) שלא נחשף לקמפיין. השוואת המדדים המתקבלים בין הקבוצות מאפשרת כימות השפעות הקמפיין. 

קבוצה שלא נחשפה לקמפיין (lookalike)

קבוצת שנחשפה לקמפיין (retargeting)

בינה עסקית ותובנות

 אפקטיביות פרסום אינה מדד אבסולוטי, אלא מדד יחסי. המודל הייחודי של ifocus מספק השוואה של מדדי האפקטיביות המתקבלים לאמת המידה (benchmark) הרלוונטית, וקובע באופן מדיד האם התוצאה ״טובה״ או דורשת שיפור. השוואת המדדים דורשת שילוב של שתי יכולות ייחודיות ל ifocus -  תכנון מחקר המשווה מדדים של מתחרים ושל קבוצות ביקורת; בינה עיסקית באמצעות חוכמת המונים הנאספת מעשרות מחקרים במגזר/ בקטגוריה

בנצ׳מרק
מגזר / קטגוריה

 ifocus משקללת את מדדי האפקטיביות מכל מחקר שמבוצע לידי מדד ביצועים המייצג את המגזר / הקטגוריה. השוואת המדדים מכמתת יחס עלות-תועלת ואיזורי שימור ושיפור, למיקסום תוצאות

בנצ׳מרק
מתחרים

ifocus מבצעת מחקר מודעות, העדפות, ותפישות לגבי מותג נשוא הקמפיין ובו זמנית לגבי המותגים המתחרים.  השוואת המדדים מראה איזורי בידול ודימיון שחוזקו או טושטשו על ידי הקמפיין

בנצ׳מרק
קהל יעד

ifocus מבצעת מחקר העדפות, הרגלים ותפישות בקבוצת הקהל שנחשף לקמפיין וכן בקבוצת קהל בעל מאפיינים דומים, שלא נחשף. השוואת המדדים מראה שינויים שנגרמו של ידי הקמפיין

מהלך המחקר

ifocus
מפיצה את הסקר ברשת לשתי הקבוצות
ואוספת את המידע תוך שעות
ifocus
מאתרת ברשת קבוצת משתמשים נוספת, 
בעלי מאפייני פרופיל זהים לאלו עם הפיקסל
(lookalike)
ifocus
מזינה את הפיקסל (קוד הקמפיין) במנגנון
ההפצה של הרשת הדיגיטלית / החברתית, מאתרת את מי שנחשף, ואת מאפייניו
ifocus
בונה את הסקר הדיגיטלי 
בהתאם לשאלת המחקר

עוד על מחקר קמפיינים

מדידת אפקטיביות קמפיין דיגיטלי ורשתות חברתיות

מדידת אפקטיביות קמפיין ATL

בדיקת קריאטיב
טרם עלייה לאוויר

קבל מידע נוסף על מחקר אפקטיביות פרסום דיגיטלי וחברתי

Thanks! Message sent.

bottom of page