top of page

חדשנות וטכנולוגיה

הפצת סקרים דיגיטליים ממוקדי-קהל באמצעות רשתות חברתיות
 • קהל לפי הגדרות דמוגרפיות

 • קהל לפי תחומי עניין

 • קהל לפי מיקום גיאוגרפי

 • מגזר ערבי

 • אנשי מקצוע

מחקרים נוירולוגיים תת-הכרתיים
(מודל נוירו-אפלייד)

טכנולוגיה חדשנית מבוססת בינה מלאכותית, המנתחת תפיסות ועמדות של הצרכנים באמצעות שאלות בלתי-ישירות - לקביעת ערכים מזוהים ומדידת חוזק מותג. 

צביעה לקוחות לפי פעילות ברשתות חברתיות
פיקסל) וסיקור מוכוון-פעילות)  
 • בדיקת אפקטיביות פרסום/ פעילויות תקשורתיות בקרב קהלים שנחשפו לאותה פעילות

 • איתור נאמני מותג ו״משפיעים״

  לרשימות תפוצה SMS סקרים ב
 • סקר לקוחות

 • סקר עובדים

 • סקר ספקים ושותפים עסקיים

קבוצות מיקוד איכותניות באמצעות WhatsApp
 • בדיקת אפקטיביות פרסום/ פעילויות תקשורתיות בקרב קהלים שנחשפו לאותה פעילות

 • איתור נאמני מותג ו״משפיעים״

מחקרים איכותניים כמותיים

מחקרים המשלבים מתודולוגיה כמותית ואיכותנית באמצעות מראיינת איכותנית בכירה (ליווי קנייה, ביקורי בתים, מחקרים אתנוגרפיים ועוד)

bottom of page