top of page

בדיקת אריזות

מחקר מוצרים

אריזה היא מרכיב חשוב בהצלחתו של המוצר ובהחלטת הקנייה הראשונית והקנייה החוזרת - ניראות, תדמית, פונקציונליות, אטרקטיביות.  שינויי אריזה הינם בעלי השלכות כלכליות ותפעוליות. בדיקת אפשרויות אריזה מול קהל היעד תאפשר קבלת החלטות למיקסום פוטנציאל מסחרי וחיסכון של זמן וכסף. ifocus עוזרת ללקוחותיה לבחון בדיוק ובמהירות אפשרויות אריזה שונות על קהל יעד ממוקד - טרם ייצור המוני    

מה ניתן ללמוד מהמחקר 

הפקת מדדי הערכה רלוונטיים עבור כל אחת מאפשרויות האריזה, באמצעות סקר בקרב קהל יעד ממוקד. השוואת המדדים המתקבלים בין האפשרויות השונות, כמו כן למדדי מתחרים  נותנת את היכולת לאבחן את האריזה האפקטיבית ביותר וכן אזורי בידול, שימור, שיפור ושינוי אפשריים.

מדדים כמותיים

1
סקר בהיקף רחב לגילוי העדפות, תפישות והתנהגות הקונה - כנגזרת של אפשרויות האריזה השונות

הנעה לקנייה

מה הקהל יעשה?

מתכוון לרכוש

לא מתכוון לרכוש

לא החלטתי

פונקציונאליות

מה הקהל צריך?

נוחות שימוש

נוחות אחסון

גודל מועדף

תדמית נתפשת

מה הקהל חושב?

איכותי

טעים

בריא

ניראות

האם הקהל רואה?

זוכר
מותג

האריזה הבולטת במדף

אריזת מתחרה

אריזה ב׳

אריזה א׳

מדדים איכותניים

2
סקר עומק בהיקף מצוצמם לגילוי מניעים וגורמים המשפיעים על התנהגות והעדפות הקונה בשלבים השונים של המסע

המלצה / תלונה

מי, איך ולמה?

 • אפיון הממליץ / המתלונן

 • דרכי ההמלצה / תלונה

 • חסמים וזרזים בהמלצה / תלונה

 • גורמי שביעות רצון

שימוש / צריכה

מי, איך ולמה?

 • אפיון המשתמש

 • אפיון השימוש:
  כמות, תדירות, מיקום, לוגיסטיקה

 • חסמים וזרזים בשימוש

 • גורמי שביעות רצון

קנייה

מי, איך ולמה?

 • אפיון מבצע הקנייה

 • תהליך ביצוע הקנייה

 • חסמים וזרזים בקנייה

 • גורמי קנייה חוזרת

החלטה

מי, איך ולמה?

 • אפיון המחליט

 • תהליך קבלת ההחלטה

 • חסמים וזרזים בקבלת ההחלטה

שילוב מחקר כמותי ואיכותני

 ifocus מציגה מודל ייחודי המאפשר שילוב של שיטות מחקר כמותי ואיכותני. מחקר כמותי יענה בדרך כלל על השאלות: מה? כמה? האם? ויציג תוצאות הניתנות להשוואה בין האפשרויות השונות. מחקר איכותני יענה בדרך כלל על השאלה מי? למה? איך? ויציג  גורמים ומאפיינים המסבירים התנהגות והעדפות. לכל אחד מסוגי המחקרים ערך מחקרי רב בפני עצמו. השימוש בטכנולוגיות מתקדמות מתבצע בשני סוגי המחקרים והתוצאות משתלבות לכדי תובנות עסקיות מהודקות

איכותני

התנסות מוצר - איסוף פידבק פיזי או דיגיטלי

 • איסוף הפידבק על ידי מראיין/ת איכותני/ת בחיר/ה

 • יישום חווית לקוח מציאותית

 • איסוף פיזי - בשילוב תצפית

 • איסוף דיגיטלי -  נוחות לקוח ושימוש בסביבה הטבעית

איכותני

ראיונות לקוח - בנקודת המכירה או בבית

 • ביצוע הראיון על ידי מראיין/ת איכותני/ת בחיר/ה

 • מפגש במיקום  האופטימלי ללקוח, ובזמן אמת - לפי שיקולי זמינות איכות ומהירות

 • בשילוב תצפית בנקודת המכירה 

איכותני

קבוצת מיקוד - פיזית או דיגיטלית

 • ניהול הקבוצה על ידי מראיין/ת איכותני/ת בחיר/ה

 • מפגש פיזי או באמצעות קבוצת whatsapp - לפי שיקולי זמינות, איכות ומהירות

 • התאמת המחקר לשאלת המחקר הספציפית

 כמותי 

סקר דיגיטלי באמצעות רשתות חברתיות

 • הפצת הסקר לקהל יעד ממוקד לפי מאפיינים נבחרים 

 • שימוש בטקסט, תמונות ווידאו

 • איסוף המידע בתוך שעות

 • מרחב מדגם גדול וזמין

מהלך המחקר הכמותי

ifocus
מפיצה את הסקר ברשת - גרסה שונה לחלקים שונים של קהל היעד - ואוספת את המידע תוך שעות
ifocus
מגדירה את קהל היעד במנגנון ההפצה  של  הרשת החברתית
ifocus
בונה את סקר דיגיטלי 
בהתאם לשאלת המחקר - גרסת סקר עבור כל אפשרות אריזה 

עוד על מחקר מוצרים

בדיקת תמחור

בדיקת אריזות

בדיקת קונספט מוצרי ותקשורתי

קבל מידע נוסף על בדיקת בדיקת אריזות

Thanks! Message sent.

bottom of page